Cidanka | Adriaanse Assemblage

Van 1988 tot en met 2013 was ik directeur/eigenaar van Cidanka | Adriaanse Assemblage.

Onder de noemer “handig werken” houdt Cidanka | Adriaanse Assemblage zich vanaf midden jaren zeventig bezig met handmatige productie. Eerst binnen het familiebedrijf, vanaf eind jaren tachtig als zelfstandig bedrijf.

Denk bij “handig werken” bijvoorbeeld aan assemblage van mechaniekjes die in zonwering worden gebruikt, de verzorging van verzendacties en het samenstellen van documentatie mappen. Een meer specialistische discipline is de ontwikkeling en productie van staalkaarten, staalhangers, gordijn- en tapijtstalen en kleurwaaiers. In aanvulling op deze activiteiten heb ik een logistiek pakket samengesteld, inclusief voorraadbeheer en feitelijke distributie.

De werkzaamheden worden deels in de fabriek en deels op thuiswerkbasis uitgevoerd. Vanaf eind jaren negentig ligt de focus op het thuiswerk. Hiervoor heb ik een netwerk opgezet, met een fiscaal en juridisch solide structuur en een goed functionerende aansturing.

In de jaren voorafgaande aan de economische crisis van 2008/2009 wordt de concurrentie vanuit lage lonen landen heviger. Enkele grotere klanten verplaatsen productie deels of geheel naar Azië, anderen kiezen voor de goedkoopste lokale aanbieders, gesubsidieerde werkvoorzieningsinstellingen zetten een tandje bij.

In eerste instantie zetten wij ook weer dat tandje bij, door activiteiten af te stoten, door reorganisatie, en door lijnen opnieuw strakker uit te zetten. Het aanhouden van de economische kou, het wegvallen van enkele grote klanten, en de mogelijkheid om het huurcontract voor het bedrijfspand voortijdig te verbreken, doen me beseffen dat de tijd rijp is voor iets nieuws.

Eind 2013 heb ik de laatste bedrijfsonderdelen verkocht. Per 1 januari 2014 zijn de activiteiten van Cidanka | Adriaanse Assemblage gestopt.

Antal Adriaanse